Krzemica płuc: objawy, leczenie, zagadnienia związane z wiedzą fachową

Objawy

Krzemica płuc jest uważana za jedną z najczęstszych i najcięższych postaci pylicy płuc. Występowanie tej choroby wynika z długotrwałego wdychania pyłu zawierającego krzemionkę. Co więcej, debiut tej patologii może się rozwinąć nie tylko podczas kontaktu z kurzem, ale także po pewnym czasie od jej zakończenia.

Najczęstsza krzemica wśród pracowników w górnictwie, inżynierii mechanicznej, obróbce metali i przemyśle ceramicznym.

Przyczyny i mechanizmy rozwoju

Mechanizm działania pyłu na ciało od dawna próbuje się wyjaśnić, biorąc pod uwagę rodzaj pyłu, jego właściwości chemiczne i fizyczne. W przeszłości omawiano liczne teorie początku krzemicy, ale żadna z nich nie znalazła pełnego uzasadnienia naukowego. Zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami rozwoju choroby główną rolę odgrywają mechanizmy odpornościowe.

Pył zawierający tlenek krzemu, dostający się do dróg oddechowych, osadza się na błonach śluzowych. Co więcej, tylko cząstki o rozmiarze mniejszym niż 10 mikronów są zasysane, a najbardziej agresywne spośród nich są nawet mniejsze - od 0,5 do 5 mikronów. Przy dłuższym kontakcie z zakurzonym powietrzem może:

 • gromadzą się w pęcherzykach płucnych;
 • przenikają do naczyń limfatycznych i węzłów.

Jest to postrzegane przez ciało jako przenikanie ciała obcego z zewnątrz, co powoduje pewne reakcje ochronne.

 • W pierwszym etapie aktywowane są makrofagi i fagocytowane cząstki pyłu.
 • W rezultacie dwutlenek krzemu oddziałuje z białkami i lipoproteinami komórkowymi, co prowadzi do uszkodzenia jego organelli i śmierci.
 • Cząsteczki pyłu, ponownie wolne, są fagocytowane przez nowe makrofagi.

Tak więc kwas mlekowy i inne produkty rozkładu gromadzą się w tkance płucnej. Zaczyna to proces syntezy kolagenu, co dalej prowadzi do rozwoju zwłóknienia.

Ponadto ciągłe podrażnienie cząstkami pyłu aparatu receptora błony śluzowej dróg oddechowych prowadzi do jego zaniku, rozwoju zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc.

Objawy kliniczne

Obraz kliniczny krzemicy charakteryzuje się niewielką liczbą subiektywnych i obiektywnych objawów. Jest to spowodowane obecnością rozedmy płuc i procesu zapalnego w oskrzelach. Często skargi są wykrywane tylko przy aktywnym przesłuchaniu i nie są specyficzne.

Wczesne objawy krzemicy to objawy, które mogą towarzyszyć każdej przewlekłej chorobie płuc:

Te ostatnie mogą mieć postać mrowienia, dyskomfortu lub ograniczenia pod łopatkami, co jest spowodowane zaangażowaniem w patologiczny proces opłucnej i powstawaniem zrostów.

W początkowej fazie choroby zadyszka jest bardziej związana z zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc, dlatego przy ich braku pojawia się tylko przy znacznym wysiłku fizycznym. W miarę postępu procesu patologicznego nasila się zwłóknienie tkanki płucnej, a duszność może przeszkadzać osobie nawet w spoczynku.

Kaszel u pacjentów z krzemicą jest związany z podrażnieniem pyłu dróg oddechowych. Może być niestabilny, suchy lub skąpa plwocina. U niektórych pacjentów z kaszlem, ropna plwocina jest wydalana. Wskazuje to na rozwój przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozstrzeni oskrzeli.

Należy zauważyć, że kliniczne objawy krzemicy nie zawsze odpowiadają zmianom w płucach, które są wykrywane przez badanie rentgenowskie.

Etapy krzemicy

Według danych radiologicznych i klinicznych istnieją 3 etapy choroby:

 1. W pierwszym stadium choroby ogólny stan zdrowia pacjentów jest zadowalający, niewielki kaszel rzadko budzi obawy, mrowienie w klatce piersiowej, duszność nie jest wyraźna lub minimalna. Podczas badania można uzyskać dźwięk pudełkowy z perkusją powyżej dolnej części płuc, osłabiony lub ostry oddech przy okazjonalnych suchych rzęsach. W tym okresie na radiogramie w dolnej części klatki piersiowej pojawiają się oznaki zwłóknienia i rozedmy płuc.
 2. Drugi etap charakteryzuje się bardziej wyraźnymi objawami. Zwiększa się duszność, która pojawia się teraz przy niewielkim wysiłku, ból w klatce piersiowej wzrasta, a lepka plwocina może być oddzielona podczas kaszlu. Obiektywnie, pacjent wykazuje oznaki rozedmy z ograniczoną mobilnością dolnych krawędzi płuc i obszarów osłabionego oddychania, które zmieniają się naprzemiennie. U takich pacjentów wykrywa się restrykcyjny typ niewydolności oddechowej zgodnie z wynikami spirografii.
 3. W trzecim etapie wykrywane jest wyraźne zwłóknienie w płucach, ciężka niewydolność oddechowa z dusznością w spoczynku i rozwija się serce płucne. Tacy pacjenci obawiają się intensywnego bólu w klatce piersiowej, kaszlu z plwociną, ataków astmy. Kiedy osłuchiwanie w płucach nasłuchiwało osłabionego, czasem ciężkiego oddychania suchymi i wilgotnymi rzęsami, a także hałasem tarcia opłucnej.

Powikłania krzemicy

Przebieg krzemicy może być zaostrzony przez następujące stany patologiczne:

 1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli (towarzyszące zarówno łagodnym, jak i ciężkim formom krzemicy).
 2. Gruźlica (częste i ciężkie powikłania, trudne do leczenia).
 3. Astma oskrzelowa.
 4. Spontaniczna odma opłucnowa.
 5. Serce płucne.
 6. Reumatoidalne zapalenie stawów.
 7. Choroby ogólnoustrojowe tkanki łącznej.

Cechy choroby

Krzemica jest chorobą, która może mieć różne opcje przebiegu w zależności od warunków pracy, agresywności czynnika kurzu, czasu trwania jego wpływu na organizm, a także formy zwłóknienia i obecności powikłań. Szczególnie ważne są indywidualne predyspozycje i stan górnych dróg oddechowych w czasie kontaktu z pyłem.

W praktyce klinicznej zwyczajowo izoluje się powoli postępującą, szybko postępującą i późną krzemicę.

 1. W pierwszym wariancie choroby przejście ze stadium do etapu trwa przez dziesięciolecia (zwykle jest to zwłóknienie śródmiąższowe).
 2. Druga opcja rozwija się znacznie szybciej - proces patologiczny opóźnia się w jednym stadium o około 5 lat (zwłóknienie guzkowe).
 3. Późna wersja krzemicy może ujawnić się w ciągu 10–20 lat stosunkowo krótkiego (około 5 lat) kontaktu z pyłem kwarcowym po ekspozycji na czynniki prowokujące (ciężkie zapalenie płuc, gruźlica).

Zasady leczenia

Główne kierunki leczenia krzemicy to:

 • zakończenie kontaktu ze środkiem drażniącym;
 • zmniejszenie ilości osadów kurzu w płucach;
 • usuwanie kurzu z ciała;
 • zahamowanie zwłóknienia;
 • poprawa wentylacji płuc i miejscowego krążenia krwi.

Leczenie powinno mieć zintegrowane podejście i jednocześnie brać pod uwagę ciężkość pacjentów, nasilenie objawów choroby i obecność powikłań. W tym drugim przypadku taktyka postępowania z pacjentem wynika ze stanu, który komplikuje przebieg krzemicy:

 • gruźlica przepisała leki przeciwgruźlicze;
 • na powikłania infekcyjne - antybiotyki;
 • z rozwojem reumatoidalnego zapalenia stawów - cytostatyki itp.

Nie ma specyficznego leczenia, które mogłoby zatrzymać włóknienie z krzemicą. Jednak pewien efekt można osiągnąć dzięki:

 • techniki fizjoterapii (inhalacja alkaliczna, UHF, UV);
 • Leczenie uzdrowiskowe (w początkowej fazie choroby);
 • ćwiczenia z fizjoterapii.

W celu zwiększenia ogólnej odporności zaleca się pacjentom pełne odżywianie i przyjmowanie witamin.

Badanie niepełnosprawności

Rozwiązanie kwestii zdolności do pracy pacjentów z krzemicą jest dość trudnym pytaniem. Uwzględnia to stadium choroby, postać zwłóknienia, zwłaszcza jego przebieg, obecność i nasilenie zaburzeń czynnościowych i powikłań.

 • Pacjenci z krzemicą w stadium 1 mogą kontynuować pracę w tym samym miejscu, jeśli choroba rozwinęła się 15 lub więcej lat po rozpoczęciu kontaktu z kurzem. Jednocześnie stwierdzili śródmiąższową postać krzemicy bez oznak niewydolności oddechowej i serca.
 • Osoby ze śródmiąższową postacią choroby w stadium 1, które rozwinęły się z niewielkim zapyleniem (mniej niż 15 lat), a guzkowata postać krzemicy powinna zostać przeniesiona do pracy niezwiązanej z narażeniem na pył.
 • Jeśli włóknisty proces z krzemicą w stadium 1 ma poważne powikłania, można uznać, że tacy pacjenci są niepełnosprawni.
 • Wszyscy pacjenci z 2. stadium krzemicy, niezależnie od postaci i przebiegu, praca w szkodliwych warunkach jest przeciwwskazana.
 • Kiedy choroba przechodzi do etapu 3, pacjenci zwykle nie są w stanie pracować i potrzebują stałej opieki pielęgniarskiej.

Zapobieganie

Podstawą zapobiegania krzemicy jest maksymalne odpylenie środowiska powietrza w pomieszczeniach przemysłowych i ochrona personelu przed szkodliwym działaniem pyłu kwarcowego. W tym celu opracowano cały zestaw środków technologicznych:

 • mechanizacja procesu produkcji;
 • korzystanie z pilota zdalnego sterowania;
 • zastosowanie różnych roztworów zwilżających do wytrącania pyłu;
 • skuteczny system wentylacji;
 • obecność odpylaczy;
 • stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego (specjalne kombinezony z doprowadzeniem czystego powietrza, maski oddechowe).

W celu wczesnego wykrycia początkowych etapów krzemicy, takie przedsiębiorstwa przeprowadzają badania lekarskie z częstotliwością 1 raz w roku.

Wniosek

Krzemica jest jedną z tych chorób, które zmniejszają czas trwania i obniżają jakość życia pacjentów. Jednak nie wszyscy mają ten sam kurs. Jego przebieg i skłonność do progresji zależy od wielu czynników, w tym obecności powikłań. Tylko wczesne zaprzestanie kontaktu z kurzem i terminowe wdrożenie środków terapeutycznych i zapobiegawczych może złagodzić stan takich pacjentów.

Krzemica

Krzemica płuc jest stanem patologicznym spowodowanym długotrwałym narażeniem pyłu krzemionkowego na ludzkie organy oddechowe. Ten efekt patologiczny prowadzi do proliferacji tkanki łącznej i powstawania guzków w tkance płucnej.

Ta patologia rozwija się tylko pod warunkiem przedłużonej ekspozycji - przez kilka dziesięcioleci. Zwykle na tę patologię cierpią pracownicy przemysłu wydobywczego, przemysłu szlifierskiego i przedstawiciele innych zawodów związanych z zakurzoną pracą. Co więcej, patologia jest często diagnozowana po 20 lub więcej latach pracy w takich przedsiębiorstwach, a także po przejściu na emeryturę.

Powody

Krzemica jest formą pylicy płuc. Choroba rozwija się stopniowo - kiedy cząsteczki pyłu krzemowego dostają się do płuc, makrofagi (składniki ludzkiego układu odpornościowego) chwytają je i wydzielają enzymy niezbędne do ich neutralizacji. Ponieważ jednak pył jest cząstką mechaniczną, nie można go zneutralizować, a zamiast tego enzymy uszkadzają tkankę płucną, co z kolei prowadzi do wzrostu tkanki łącznej, która zastępuje pęcherzyki.

W początkowej fazie choroby, formacje tkanki łącznej mają wygląd najmniejszych guzków - ta patologia nazywa się prostą krzemicą guzkową. Jeśli na tym etapie choroba nie jest leczona, poszczególne elementy włókniste łączą się w pojedyncze ogniska i rozwija się guzkowata postać takiej patologii, jak krzemica płuc.

Krótko mówiąc, główną przyczyną postępu choroby jest długotrwała ekspozycja na pył zawierający dwutlenek krzemu w drogach oddechowych. Dlatego ta dolegliwość należy do kategorii chorób zawodowych i jest często wykrywana podczas badania zawodowego. Choroba musi być leczona na wczesnym etapie, tak jak w przypadku progresji, może powodować rozwój ciężkich powikłań, do i włącznie z niewydolnością oddechową i serca (śmiertelna).

Objawy

Taka patologia, jak krzemica, charakteryzuje się trzema etapami. I na każdym z nich zidentyfikowano pewne objawy choroby. Pierwszy etap charakteryzuje się pojawieniem się duszności, która występuje u ludzi podczas wysiłku fizycznego.

Okresowo ludzie zauważają odczucia bólu za mostkiem, a głębokość wejścia i wydech jest również zaburzona. Inne objawy w pierwszym etapie nie są zatem określone, aby zidentyfikować patologię w tym okresie jest możliwe tylko po przejściu badania fizykalnego.

Drugi etap charakteryzuje się następującymi objawami:

 • zwiększona duszność (nie tylko podczas wysiłku, ale także w spoczynku);
 • kaszel;
 • zwiększone ruchy oddechowe.

Na tym etapie ból za mostkiem staje się trwały, oddychanie staje się twarde, a radiografia powoduje wzrost podstawowych węzłów chłonnych płuc.

Trzeci etap krzemicy charakteryzuje się takimi objawami, jak początek bolesnych epizodów kaszlu, którym towarzyszy uwolnienie krwawej plwociny, stały ból w klatce piersiowej i pojawienie się ataków astmy. Również objawy płucne nie są związane z tym etapem. W szczególności odnotowuje się zmiany w układzie sercowo-naczyniowym - notuje się tachykardię, aw późniejszych stadiach może rozwinąć się niewydolność serca. Ponadto pacjenci skarżą się na ogólne pogorszenie stanu zdrowia - zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie i zwiększone zmęczenie, drażliwość i skłonność do częstych chorób zakaźnych.

Komplikacje

Jeśli mówimy o powikłaniach krzemicy, są one liczne. Ponieważ choroba prowadzi do uszkodzenia tkanki płucnej i jej zastąpienia przez tkankę łączną, w ciężkich przypadkach występuje niewydolność oddechowa. Ponadto komplikacją tej patologii jest dodanie wtórnej infekcji z rozwojem zapalenia płuc i innych procesów zapalnych w płucach. W tym przypadku osoba zauważa objawy, takie jak:

 • wzrost temperatury;
 • trudności w oddychaniu;
 • obecność lepkiej plwociny (czasami z zanieczyszczeniami krwi);
 • kaszel suchy i mokry.

Diagnoza metodą osłuchiwania umożliwia określenie wilgotnych drobnych pęcherzyków, a badanie rentgenowskie pozwala dostrzec ogniska zapalenia w płucach.

Jednym z częstych powikłań tej choroby jest gruźlica. Również komplikacje to:

 • pojawienie się objawów astmy oskrzelowej;
 • odma opłucnowa;
 • rozwój ropniaka płucnego;
 • występowanie niewydolności oddechowej i serca;
 • nadciśnienie płucne.

Diagnoza i leczenie

Pojawienie się pewnych problemów z oddychaniem wymaga natychmiastowego leczenia specjalisty. Lekarz diagnozujący patologię bada historię choroby i historię życia pacjenta - stwierdza obecność zagrożeń zawodowych. Diagnoza obejmuje również badanie rentgenowskie, które pozwala zidentyfikować zmiany chorobowe w tkance płucnej.

Ponadto diagnoza może opierać się na danych z badań, takich jak bronchoskopia i USG klatki piersiowej. Aby potwierdzić diagnozę „krzemicy”, czasami wymagana jest biopsja z pobraniem tkanki płucnej do analizy.

Leczenie krzemicy zależy od stadium rozwoju choroby i nasilenia objawów. Pierwszy i drugi etap nie wymagają leczenia chirurgicznego - można przejść terapią zachowawczą, która obejmuje następujące leki:

 • leki rozszerzające oskrzela;
 • środki wykrztuśne;
 • sulfonamidy;
 • leki przeciwbakteryjne w momencie zakażenia;
 • gruźlica (jeśli wykryta zostanie gruźlica).

Pokazano również procedury wprowadzania lekkich leków, w celu skuteczniejszej eliminacji ognisk zmian chorobowych - bronchoskopii terapeutycznej. Ponadto leczenie krzemicy obejmuje stosowanie procedur fizjoterapeutycznych.

Jeśli oznaki choroby są wyraźne, a choroba jest w trzecim stadium lub wystąpiły powikłania, co potwierdza diagnoza, konieczne jest leczenie chirurgiczne, które polega na przeszczepie narządu.

Ponadto leczenie obejmuje konieczność trzymania się diety, niezależnie od tego, jakie są objawy choroby i na jakim etapie jest. Właściwe odżywianie może wzmocnić ochronne właściwości organizmu i skuteczniej radzić sobie z chorobą. Prognoza patologii jest korzystna na początkowych etapach jej rozwoju. W przypadku ostrego przebiegu lub rozwoju powikłań rokowanie jest niekorzystne - jakość spada, a długość życia zmniejsza się.

Jak leczyć krzemicę płuc

Opis i rodzaje krzemicy płuc

Cząsteczki krzemu lub ziarna piasku nie rozpuszczają się w wodzie. Ponadto nie są niszczone w żadnych płynach biologicznych. Z czasem ilość kurzu w płucach wzrasta, tworząc skupiska. Cząstki te wywołują wzrost tkanki łącznej. Okazuje się, że rodzaj węzłów utrudnia oddychanie.

Rodzaje krzemicy płuc:

  Ostra krzemica. Występuje w pierwszych 3-4 miesiącach kontaktu z cząstkami krzemu. Objawy są bardzo jasne. Ten etap krzemicy może rozwinąć się w gruźlicę.

Chroniczna dolegliwość. Może być bezobjawowy przez kilka lat. Pacjent odczuwa tylko niewielkie złe samopoczucie.

 • Przyspieszona forma. Jest to skrzyżowanie ostrej i przewlekłej krzemicy. Rozwija się szybciej niż postać przewlekła. Na tym tle choroby autoimmunologiczne często występują z dodatkiem zakażenia bakteryjnego.

 • Przyczyny krzemicy płuc

  Teraz ta choroba jest znacznie rzadsza niż wcześniej. Wynika to z poprawy warunków pracy i pojawienia się nowego sprzętu. Zawsze przyczyną krzemicy jest krzemionka. W związku z tym przyczyny choroby można uznać za pracę w branżach związanych z wykorzystaniem piasku, gliny i węgla.

  Lista przyczyn krzemicy płuc:

   Pracuj w kopalni. Podczas budowy kopalń ciężarki niszczą całe pokłady węgla zawierające piasek. Te ziarna piasku dostają się do płuc i tam się gromadzą. U górników występuje mieszana choroba wywołana pyłem krzemionkowym i węglowym.

  Produkcja szkła i ceramiki. Dmuchawy szklane często cierpią na krzemicę, która przetwarza i wytwarza naczynia. W końcu szkło zawiera również tlenek krzemu.

  Praca w odlewni. Ta produkcja obejmuje wykorzystanie materiałów zawierających tlenek krzemu.

 • Pracuj w ceramice. Pracownicy ceramiki cierpią również na krzemicę z powodu piasku i gliny.

 • Główne objawy krzemicy płuc

  Choroba może wystąpić zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej. Objawy zależą od ciężkości choroby i czasu jej trwania. We wczesnych stadiach jest dość trudno go zdiagnozować, ponieważ lekki kaszel jest objawem wielu chorób.

  Lista objawów krzemicy płuc:

   Zadyszka. We wczesnych stadiach pacjenta duszność występuje tylko po dłuższym wysiłku fizycznym. Z czasem objawia się częściej i nie jest w żaden sposób związany ze sportem lub chodzeniem.

  Ból w klatce piersiowej. We wczesnych stadiach choroby występuje lekkie mrowienie w dolnej części klatki piersiowej. W postaci przewlekłej ból może stać się silniejszy i przejawiać się nie tylko podczas kaszlu.

  Kaszel Na samym początku występują krótkie kaszel. Pacjent myśli, że jest przeziębiony. Z czasem epizody kaszlu stają się długie z bardzo gęstą plwociną.

 • Tachykardia, niewydolność serca. Objawy te obserwuje się w ostatnich stadiach choroby. Z powodu braku tlenu.

 • Cechy leczenia krzemicy płuc

  Na początkowych etapach można przeprowadzić fizjoterapię. Leki łagodzą stan pacjenta i zapobiegają wystąpieniu bólu. Mogą sprawić, że kaszel będzie mniej głęboki i poprawić wydzielanie plwociny.

  Leczenie krzemicy płuc preparatami medycznymi

  Do leczenia krzemicy płuc użyj dużej ilości leków. Jako syropy i tabletki, leki rozszerzające oskrzela są stosowane do rozcieńczania plwociny i poprawy jej wydzielania. Często przepisywane leki hormonalne, które są stosowane w postaci inhalacji. Rozszerzają kanały w płucach, ułatwiając oddychanie.

  Przegląd leków do leczenia krzemicy płuc:

   Euphyllinum Skuteczny lek, który rozluźnia mięśnie oskrzeli i płuc, poprawia drożność naczyń. To narzędzie jest używane w złożonej terapii innymi lekami. Euphyllinum sprawia, że ​​plwocina jest bardziej płynna i poprawia jej wydzielanie.

  Salbutamol. Jest to lek rozszerzający oskrzela, który sprawia, że ​​śluz jest mniej lepki i stymuluje jego wydzielanie. Jest on stosowany w kapsułkach, ale inhalacja z mgławicami salbutamolu może być uważana za najbardziej skuteczną. Przeprowadzono za pomocą nebulizatora. W ten sposób roztwór szybko zamienia się w drobną mgiełkę, która osiada na oskrzelach i płucach.

  Pulmicort Jest to lek hormonalny o działaniu przeciwzapalnym i rozszerzającym naczynia. Ten lek pomaga złagodzić kaszel. Ponadto lek rozluźnia mięśnie. Stosowany w postaci inhalacji za pomocą nebulizatora.

  Himopsin. Lek jest wytwarzany z enzymów wytwarzanych w trzustce bydła. Jest podawany w postaci inhalacji i pomaga w separacji obszarów martwiczych i upłynnieniu plwociny. W rezultacie kaszel staje się mokry i odkrztuszona flegma.

  ACC. Ten mukolityczny produkt sprzedawany jest w postaci proszku. Konieczne jest przyjęcie jednej saszetki rano i wieczorem. Lek rozcieńcza plwocinę i stymuluje jej wydzielanie.

  Ambrobene. Aby z niego skorzystać, lepiej kupić roztwór do inhalacji. Jedna procedura wymaga 2 ml roztworu. Wlewa się go do komory rozpylacza i oddycha przez ustnik. Lek rozrzedza flegmę, poprawiając odkrztuszanie śluzu.

  Ryfampicyna. Jest on stosowany w przypadkach podejrzenia gruźlicy, ponieważ krzemica często przyczynia się do rozwoju tej niebezpiecznej choroby. Jest to półsyntetyczny antybiotyk, który przyczynia się do zniszczenia DNA komórek prątka gruźlicy, gronkowców i paciorkowców.

  Ventolin. Jest to lek sprzedawany w mgławicach. Pomaga w zmniejszeniu lepkości śluzu w płucach i poprawia odkrztuszanie. Do zabiegów wymieszać 2 ml soli fizjologicznej i Ventolin i oddychać. Czas inhalacji wynosi 7-12 minut. Idealnie jest, aby cała mieszanina z komory nebulizatora odparowała.

 • Berodual. Jest to lek, który poprawia czynność płuc. Zmniejsza skurcz, rozszerza przewody i stymuluje wydzielanie plwociny. Jest stosowany w postaci inhalacji. Musi być stosowany z solą fizjologiczną. Do inhalacji jeden nebulizator Berodual i roztwór soli fizjologicznej wlewa się do komory nebulizatora. Następnie musisz oddychać, aż cała mieszanina wyparuje.

 • Leczenie krzemicy środków ludowych płuc

  Wraz z tradycyjnymi lekami możesz bezpiecznie korzystać z tradycyjnej medycyny. Najlepiej stosować wywary z ziół, które zwiększają odkrztuszanie śluzu i wzmacniają układ odpornościowy.

  Przepisy tradycyjnej medycyny do leczenia krzemicy płuc:

   Soja. Należy posortować i umyć 100 g fasoli, usuwając łuskę. Napełnij je wodą i odstaw na 24 godziny. Przepuścić mieszaninę przez maszynkę do mięsa i wycisnąć sok. Codziennie bierz 100 ml tego soku. Przed płynem trzeba się rozgrzać.

  Jęczmień z mlekiem. Konieczne jest umyć i wlać garść ziaren z mlekiem. Umieść mieszaninę na ogniu i dusić przez 2 minuty po gotowaniu. Wprowadź jedną trzecią łyżki smalcu wieprzowego i zażywaj 50 ml trzy razy dziennie, najlepiej pić lek przed posiłkiem. Przebieg leczenia wynosi 2-3 tygodnie.

  Serdecznik i cykoria. Musi być mieszany w suchym naczyniu na łyżce ziół. Wlać łyżkę tego surowca 500 ml wrzącej wody i pozostawić na noc w termosie. Rano odcedź i podziel płyn na 3 części. Pij trzy razy dziennie.

  Kakao i aloes. Obróć na maszynce do mięsa 3 liście aloesu. Konieczne jest zmieszanie trzech łyżek mieszanki z 3 łyżkami proszku kakaowego. Wlać kolejną łyżkę oleju borsukowego. Weź 2 łyżki stołowe dziennie. Pamiętaj, aby pić na czczo i pić dużo ciepłej wody.

 • Skrzyp żywokostowy i polny. Mieszaj zioła w równych ilościach. Wlej 20 g mieszanki do termosu i zalej 500 ml wrzącej wody. Pozostaw na 4 godziny, a następnie odcedź. Weź 150 ml 4 razy dziennie.

 • Leczenie krzemicy płuc przez fizjoterapię

  Procedury fizjoterapeutyczne mogą poprawić stan pacjenta, dlatego są regularnie stosowane razem z lekami. Istnieje kompleks manipulacji, które pomagają osiągnąć stabilną remisję i zatrzymać zwłóknienie tkanki płucnej.

  Fizjoterapia z krzemicą płuc:

   Elektroforeza. Głównym celem zabiegu jest złagodzenie napięcia mięśniowego i skurczu, co często wywołuje napadowy kaszel. Aby to zrobić, użyj nowokainy i wapnia. Talerze osadzone w klatce piersiowej i dolnej części pleców.

  Prysznic Charcota. Jest to niezwykła procedura, podczas której do organizmu ludzkiego stosuje się strumienie wody pod wysokim ciśnieniem. Pacjent praktycznie zatacza się z powodu przepływu płynu. Z krzemicą bicz Charcota jest przydatny na plecach i mostku. To stymuluje wydzielanie plwociny.

  Masaż Pokazuje masaż manualny lub hydromasaż. Jednocześnie konieczne jest masowanie górnej części klatki piersiowej i pleców. Najskuteczniejsze mogą być ruchy stukania i stukania. Pomaga usunąć flegmę z płuc.

  USG. Wykonuje się to za pomocą dyszy. Wystawiony na górną część pleców i klatkę piersiową. Fale ultradźwiękowe rozbijają zakrzepy plwociny, poprawiając stan pacjenta. Ataki kaszlu są ograniczone.

 • Wdychanie tlenu. Prowadzony za pomocą specjalnego sprzętu dostępnego w spa i ośrodkach medycznych. Pacjent przez specjalny ustnik wdycha mieszaninę tlenu i powietrza. Płuca są nasycone tlenem, co znacznie ułatwia oddychanie.

 • Powikłania krzemicy płuc

  Jeśli zignorujesz problem, sytuacja się pogorszy. Oznacza to, że jeśli czynnik szkodliwy nie zostanie usunięty na czas, możliwy jest rozwój ostrej postaci krzemicy.

   Gruźlica. W przypadku krzemicy płuca są bardzo słabe i podatne na wszelkie bakterie. Bardzo często u pacjentów z ostrą postacią krzemicy rozwija się gruźlica. Dzieje się tak w 50% przypadków.

  Dodanie infekcji bakteryjnej. Pacjenci z krzemicą często cierpią na infekcje pneumokokowe. Dlatego tacy pacjenci są zalecanymi szczepieniami przeciwko gruźlicy i DTP.

  Astma oskrzelowa. W przewlekłej krzemicy występuje uporczywy kaszel. Tkanki płuc i oskrzeli są podatne na alergeny, które wywołują ataki astmy.

  Niewydolność płuc i serca. Rozwija się na tle braku tlenu. Krew jest bardzo uboga w tlen, co osłabia funkcjonowanie serca.

 • Rak płuc. Z powodu proliferacji tkanki łącznej tworzą się łagodne guzy. Mogą rozwinąć się w raka.

 • Zapobieganie krzemicy płuc

  Warto zauważyć, że gdy w płucach znajdują się małe grudki o średnicy 1 mm, należy całkowicie wykluczyć kontakt z pyłem krzemowym. Oznacza to, że zaleca się zmianę pracy. W rzeczywistości krzemica nie jest leczona, ale istnieje możliwość zatrzymania postępu choroby.

   RTG Raz na 6 miesięcy musisz zrobić zdjęcie rentgenowskie. Pozwoli to nawet wykryć niewielkie nagromadzenie kurzu w płucach.

  Wzmocnione jedzenie. Ludzie pracujący w warunkach wysokiego stężenia pyłu muszą stosować dietę wysokokaloryczną, która składa się głównie z owoców, warzyw i produktów białkowych. Zalecane spożycie witamin tabletkowanych.

  Stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego. Stosowane są specjalne respiratory, kombinezony i kaski, które zapobiegają przedostawaniu się kurzu do oskrzeli i płuc.

 • Badanie funkcjonalności oddychania. Ta procedura mierzy objętość płuc. Jeśli są zapchane krzemowym pyłem, liczby gwałtownie spadają.

 • Jak leczyć krzemicę płuc - zobacz film:

  Krzemica płuc - choroba zawodowa

  Krzemica jest najbardziej agresywną z pylicy płuc. Wskazana choroba zawodowa jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności pacjenta. W przypadku braku odpowiedniego leczenia, patologia może spowodować śmierć pacjenta. Podstawą wyzdrowienia danej osoby pozostaje wykluczenie lub zminimalizowanie wpływu głównego czynnika prowokacyjnego na organizm.

  Przyczyny - 5 zawodów wywołujących krzemicę płuc

  Krzemica płuc jest chorobą występującą na tle długotrwałego wdychania pyłu zawierającego wolną krzemionkę. Substancja wyzwala proces patologiczny, który powoduje kaszel i znaczne pogorszenie funkcjonowania płuc wraz ze wzrostem charakterystycznych objawów klinicznych.

  Krzemica odnosi się do chorób zawodowych ze względu na wyraźny związek między rozwojem patologii a warunkami pracy konkretnej osoby. W normalnych warunkach jednostki napotykają krzemionkę. Opisany kontakt jest charakterystyczny tylko dla pracowników zatrudnionych w branżach, w których stosowany jest odpowiedni minerał.

  .gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz.jpg "alt =" co to jest krzemica "szerokość = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-content / uploads / 2018/06 / chto-takoe-silikoz-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/chto-takoe-silikoz-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ chto-takoe-silikoz-48x30.jpg 48w "rozmiary =" (maksymalna szerokość: 630px) 100vw, 630px "/>

  Najczęstsze zawody, które wywołują kaszel na tle krzemicy płuc:

  Największe ryzyko krzemicy występuje wśród pracowników, którzy ignorują zasady ochrony osobistej. Nawet przy minimalnym kontakcie z pyłem zawierającym odpowiedni minerał, pojawia się kaszel, a ryzyko rozwoju choroby wzrasta o 3-4 razy. Powodem jest to, że wielkość cząstek krzemionki wynosi 5-10 mikronów, co zapewnia długi pobyt w powietrzu i łatwą penetrację głębokich warstw dróg oddechowych.

  Proces rozwoju choroby - etapy i formy

  Krzemica jest chorobą, która rozwija się stopniowo. Agresywność objawów i tempo rozwoju patologii zależą bezpośrednio od ilości wdychanego pyłu. Głównym niebezpieczeństwem opisywanej choroby zawodowej jest nieodwracalność zmian zachodzących w miąższu płuc. Ignorowanie podstawowych zasad ochrony dróg oddechowych i brak leczenia szybko prowadzi do niepełnosprawności lub nawet śmierci pacjenta.

  Negatywne zmiany spowodowane naturą porażki tkanki płucnej w tle wdychanie pyłu z krzemionką. Postęp choroby, któremu towarzyszy kaszel i inne objawy, może być reprezentowany przez następujący wzór stopniowych zmian w drogach oddechowych:

  • Osadzanie (osadzanie) mikrocząstek piasku we wnęce pęcherzyków;
  • Migracja komórek immunokompetentnych (makrofagów) do płuc. Z powodu aktywności tych struktur organizm próbuje usunąć obce cząsteczki z układu oddechowego;
  • Pęknięcie makrofagów po absorpcji nadmiernej ilości krzemionki. Komórki odpornościowe zwykle „trawią” obce cząstki. Jednak w przypadku piasku jest to niemożliwe, co prowadzi do ciągłego wychwytywania nowych cząstek pyłu bez właściwego przetwarzania. Rezultatem jest przerwanie komórki od przesycenia;
  • Po pęknięciu makrofagów substancje biologicznie czynne (enzymy) wchodzą do jamy płucnej. Enzymy są zwykle zaprojektowane do niszczenia obcych cząstek. W tym przypadku enzymy uszkadzają wewnętrzną wyściółkę pęcherzyków płucnych, powodując zmniejszenie ich aktywności funkcjonalnej z powodu powstawania blizn na dotkniętym obszarze;
  • W miejscach blizn zaczynają tworzyć się charakterystyczne guzki, których podstawą pozostają mikrocząstki tkanki łącznej i piasku. Restrukturyzacji miąższu płuc towarzyszy spadek aktywności funkcjonalnej układu oddechowego, co objawia się wzrostem objawów klinicznych.

  .gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni.jpg "alt =" etapy rozwoju choroby "szerokość = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-content / uploads / 2018/06 / stadii-razvitiya-bolezni-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/stadii-razvitiya-bolezni-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ stadii-razvitiya-bolezni-48x30.jpg 48w "sizes =" (max-width: 630px) 100vw, 630px "/>

  W zależności od charakteru osadzania się cząstek dwutlenku krzemu, choroba może występować na różne sposoby. Tradycyjnie rozróżnia się guzowaty, rozproszony stwardnienie, guzopodobny i mieszany rozwój patologii.

  Krzemionka guzkowata stanowi 60-70% wszystkich zarejestrowanych przypadków choroby. Wewnątrz płuc tworzą się małe konglomeraty zaokrąglonych cząstek piasku. W rozproszonej postaci sklerotycznej (3-5% przypadków) dwutlenek krzemu jest równomiernie rozłożony w miąższu, powodując zwłóknienie śródmiąższowe. Towarzyszący guzowi rozwój krzemicy towarzyszy powstawanie dużego otoczenia, które należy odróżnić od przerzutów i raka.

  Fakt! Nasilenie patologii zależy od wielkości uszkodzeń płuc. Im bardziej zmienia się miąższ, tym gorzej odczuwa pacjent z powodu pogorszenia funkcji pęcherzyków.

  Kod ICD krzemionki 10

  Krzemica jest chorobą wymienioną w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Zgodnie z ICD 10, patologii przypisuje się kod J62 - Pylica płuc, spowodowana przez pył zawierający krzem.

  Objawy lub oznaki krzemicy płuc

  Obraz kliniczny opisanej pylicy płuc zależy od etapu jej rozwoju. Początkowe stadia patologii są bezobjawowe z powodu dobrych możliwości kompensacyjnych płuc. Czasami pacjenci mogą być zaniepokojeni lekkim kaszlem, na który pracownicy rzadko zwracają uwagę.

  Postępowi choroby towarzyszy pojawienie się trzech kluczowych objawów krzemicy:

  1. Kaszel Objaw charakteryzuje się nieproduktywnością. Kaszel jest trudny do leczenia tradycyjnymi środkami ze względu na obecność mikrocząstek pyłu w drogach oddechowych. Rozwojowi powikłań w postaci zapalenia płuc lub ropni może towarzyszyć przemiana suchego kaszlu w mokry, z dużą ilością plwociny;
  2. Ból w klatce piersiowej. Nasilenie objawu zależy od stopnia uszkodzenia tkanki płucnej. Intensywność dyskomfortu wzrasta podczas kaszlu. Ból początkowo niepokoi pacjenta sporadycznie, ale z czasem staje się trwały;
  3. Zadyszka. Z powodu zmniejszenia aktywności funkcjonalnej pęcherzyków płucnych pacjent ma trudności z oddychaniem podczas wysiłku. We wczesnych stadiach rozwoju patologii problem pojawia się tylko na tle nadmiernej pracy. W trzecim stadium choroby pacjent cierpi na ciągły kaszel i niemożność normalnego oddychania w spoczynku.

  .gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza.jpg "alt =" Objawy krzemicy "szerokość =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp- content / uploads / 2018/06 / Simptomy-milikoza-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza-24x15.jpg 24w, https: // mykashel. ru / wp-content / uploads / 2018/06 / Simptomy-milikoza-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/Simptomy-milikoza-48x30.jpg 48w "rozmiary = „(max-width: 630px) 100vw, 630px” />

  Objawy krzemicy przypominają obraz kliniczny dużej liczby chorób układu oddechowego. Dokonanie odpowiedniej diagnozy wymaga doświadczenia w kopalni lub innych zawodów związanych z krzemionką oraz wyników radiogramów. Obecność charakterystycznych zmian w tkance płucnej (guzkach) pozwala na stwierdzenie krzemicy u konkretnego pacjenta.

  Leczenie

  Aby zmaksymalizować jakość życia pacjenta, leczenie rozpoczyna się natychmiast po rozpoznaniu odpowiedniej patologii. Terminowe dostarczenie wszystkich testów i badania rentgenowskiego przyczynia się do prawidłowego wyboru programu terapeutycznego.

  Leki

  Współczesna medycyna nie ma skutecznego leku, który pomógłby wyeliminować zwłóknienie płuc. Z tego powodu przepisywanie leków odbywa się objawowo, aby poprawić samopoczucie pacjenta, zminimalizować kaszel i zapobiec rozwojowi powikłań.

  Używane grupy leków:

  • środki przeciwkaszlowe o działaniu centralnym (kodeina, butamirat, glaucyna);
  • leki wykrztuśne i mukolityczne (chlorowodorek ambroksolu, bromheksyna);
  • preparaty do poprawy mikrokrążenia (Actovegin, Tivortin).

  .gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat.jpg "alt =" chlorowodorek ambroksolu i butamirate "width =" 630 "height =" 397 "srcset =" "data-srcset =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat.jpg 630w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola -gidrohlorid-i-butamirat-24x15.jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru /wp-content/uploads/2018/06/ambroksola-gidrohlorid-i-butamirat-48x30.jpg 48w "sizes =" (max-width: 630px) 100vw, 630px "/>

  Powikłania krzemicy - główny aspekt, który wpływa na wybór taktyki leczenia lekami. Przystąpienie do zakażenia wymaga powołania antybiotyków, progresji miejscowego zapalenia - NLPZ, ostrego pogorszenia stanu pacjenta - inhalacji i glikokortykosteroidów ogólnoustrojowych. W czołówce znajduje się eliminacja choroby wtórnej, a nie podstawowej.

  Przewlekłe zapalenie oskrzeli pozostaje jednym z najczęstszych powikłań krzemicy u pacjentów. Palenie 4 razy zwiększa ryzyko śmiertelnych zdarzeń w odpowiedniej grupie pacjentów. Dlatego jednym z kluczowych aspektów zapobiegania śmierci jest odrzucenie złego nawyku.

  Metody fizjoterapii

  Fizjoterapia jest pomocniczą metodą stabilizacji funkcji oddechowych pacjentów. Dzięki odpowiednim procedurom możliwe jest częściowe usunięcie dwutlenku krzemu z dróg oddechowych przy stabilizacji samopoczucia pacjenta.

  Używane procedury:

  • Skrzynia UHF;
  • inhalacje z roztworami soli alkalicznych i alkalicznych;
  • promieniowanie ultrafioletowe klatki piersiowej.

  Szczególną uwagę zwraca się na leczenie uzdrowiskowe pacjentów z krzemicą. Odpoczynek nad brzegiem morza poprawia czynność płuc, minimalizuje kaszel, „ogrzewa” drogi oddechowe. W sanatoriach można dalej badać inne narządy i układy ciała, aby zidentyfikować choroby współistniejące.

  .gif "data-lazy-type =" image "data-src =" https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki.jpg "alt =" UHF chest "szerokość = "630" height = "397" srcset = " data-srcset = "https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki.jpg 630w, https: // mykashel.ru / wp-content / uploads / 2018/06 / UVCH-grudnoj-kletki-300x189.jpg 300w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki-24x15. jpg 24w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/UVCH-grudnoj-kletki-36x23.jpg 36w, https://mykashel.ru/wp-content/uploads/2018/06/ UVCH-grudnoj-kletki-48x30.jpg 48w „rozmiary =” (maksymalna szerokość: 630px) 100vw, 630px ”/>

  Metody ludowe

  To ważne! Środki ludowe na krzemicę niewiele pomagają. Akceptacja niekonwencjonalnych leków jest wyłącznie pomocniczą metodą poprawy funkcjonowania dróg oddechowych. Nie można zastąpić wywaru i naparów lekami ze względu na ryzyko powikłań choroby.

  Popularne przepisy:

  • Odwar z suszonych zaskórników i białych kwiatów granatu. Materiał roślinny (po 50 g) wlewa się wrzącą wodą (400 ml) i utrzymuje na małym ogniu przez 10 minut. Użyto wywaru 100 ml na pusty żołądek 1 raz dziennie. Kurs terapeutyczny trwa 20 dni;
  • Rosół z rdestu, babki i podbiału. Surowce są używane w ilościach 100, 75 i 100 g. Objętość wody - 1 l. Zasada przygotowania i użycia jest podobna do poprzedniej receptury.

  Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. W niektórych przypadkach medycyna alternatywna może spowodować pogorszenie stanu pacjenta.

  Zapobieganie

  Główną przyczyną rozwoju krzemicy i kaszlu na jej tle jest wdychanie pyłu bogatego w krzemionkę. Jedyną skuteczną metodą 100% zapobiegania chorobie jest wyeliminowanie odpowiedniego kontaktu.

  Aby zminimalizować ryzyko kaszlu i krzemicy w grupie ryzyka (górnicy, kamieniarze, wiertarki i inni), konieczne jest stosowanie osobistego sprzętu ochrony dróg oddechowych.

  W produkcji dodatkowych środków należy podjąć środki w celu zmniejszenia stężenia pyłu w powietrzu, którym oddychamy. W tym celu woda jest rozpylana w pomieszczeniach, a system wentylacji jest wyposażony.

  Jednym z kluczowych indywidualnych zaleceń dla każdego pracownika mającego kontakt z dwutlenkiem krzemu jest rzucenie palenia. Wdychanie dymu tytoniowego znacznie zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

  Równolegle zaleca się:

  • odwiedzaj pulmonologa dwa razy w roku;
  • corocznie przeprowadzaj profilaktyczną fluorografię;
  • dobrze jedz i stosuj przeciwutleniacze (po konsultacji z lekarzem);
  • używaj kuponów do sanatorium.

  Zapobieganie rozwojowi krzemicy i kaszlu jest znacznie łatwiejsze niż zwalczanie negatywnych skutków.

  Wniosek

  Krzemica jest poważną chorobą, której skuteczne leczenie nie zostało jeszcze opracowane. Kaszel, duszność i ból w klatce piersiowej tradycyjnie towarzyszą opisywanej dysfunkcji płuc. Wczesne leczenie, a także wyłączenie wpływu piasku na układ oddechowy pacjenta, są jedynymi metodami, które stabilizują samopoczucie pacjenta. Aby poprawić jakość życia i zminimalizować ryzyko powikłań, może być konieczne przejście do innej pracy.

  Jak leczyć krzemicę środków ludowych płuc

  Krzemica płuc jest chorobą zawodową górników i ludzi innych specjalności. Choroba rozwija się na skutek długotrwałego wdychania pyłu zawierającego krzemionkę. Cząsteczki pyłu są wychwytywane przez komórki odpornościowe, podczas gdy następuje uwolnienie enzymów trawiennych i zniszczenie tkanki płucnej, zastępując ją włóknistymi. Typowe objawy krzemicy: duszność, suchy kaszel, ataki astmy. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do naruszenia odżywiania tkanek tlenem, co wpływa na funkcjonowanie wszystkich układów narządów.

  Leczenie krzemicy wymaga przede wszystkim odmowy pracy w szkodliwych warunkach. Osoba powinna unikać kontaktu z kurzem. Leczenie krzemicy jest objawowe, ponieważ zwłóknienie płuc jest nieodwracalne. Istnieją leki ludowe, które złagodzą stan pacjenta i zmniejszą objawy krzemicy. Ponadto leczenie choroby wymaga diety, ćwiczeń i ćwiczeń oddechowych.

  Czym jest krzemica?

  Krzemica płuc jest szczególnym przypadkiem pylicy płuc. Jest to grupa chorób płuc spowodowanych wdychaniem pyłu przemysłowego i rozwojem włóknistego procesu w płucach Rozwój krzemicy jest konsekwencją wieloletniego wdychania cząstek krzemionki. Kiedy to nastąpi, patologiczna zmiana w płucach wraz ze wzrostem tkanki łącznej i tworzeniem się specyficznych uszczelek.

  Cząsteczki dwutlenku węgla dostają się do płuc, a tam, jak wszystkie obce cząstki, atakują fagocytarne komórki odpornościowe tkanek (makrofagi). Makrofagi w procesie wytwarzają wakuole z enzymami trawiennymi, które uszkadzają komórki tkanki płucnej. Uszkodzone obszary są zastępowane przez tkankę łączną, rozwija się zwłóknienie płuc.

  W początkowej fazie rozwoju choroby nowotwory tkanki łącznej mają postać małych uszczelek rozproszonych w tkance płucnej. Jest to faza prostej krzemowej guzowatości. Z czasem guzki łączą się ze sobą, tworząc dużą uszczelkę - guzkowatą postać zwłóknienia.

  Obszary tkanki łącznej nie są w stanie pełnić głównej funkcji płuc - przeprowadzać wymianę gazową. W takim przypadku dochodzi do naruszenia przepływu tlenu do krwi i całego procesu oddechowego. Przy znacznym stopniu zwłóknienia płuca tracą elastyczność, powierzchnia przystosowana do wymiany gazowej jest znacznie zmniejszona, oddychanie staje się trudne.

  Przyczyny choroby

  Krzemica płuc rozwija się u górników i osób innych specjalności, które są zobowiązane do wdychania pyłu z krzemionką przez długi czas. Dotyczy to również garncarzy, pracowników zajmujących się granitem, pracowników różnych kopalń, pracowników odlewni, szlifierzy, robotników rozbiórkowych i innych.

  Krótkotrwałe wdychanie cząstek krzemionki nie prowadzi do wystąpienia krzemicy płuc, objawy choroby występują u osób, które miały regularny kontakt z pyłem przez 10–30 lat. W tym przypadku osoba rozwija przewlekłą postać choroby.

  Ostra krzemica występuje u osób, które wdychają dużą ilość pyłu silikonowego. Ostra postać choroby może rozwinąć się w ciągu kilku miesięcy lub nawet tygodni.

  Objawy patologii

  Istnieją trzy etapy choroby. Objawy mogą się różnić w zależności od stadium krzemicy.

  Pierwszy etap

  Objawy pierwszego etapu krzemicy:

  • duszność ze znacznym wysiłkiem fizycznym;
  • częsty suchy kaszel;
  • przerywany ból w klatce piersiowej.

  Podczas badania takiego pacjenta lekarz ujawnia naruszenie struktury klatki piersiowej, jego dolna krawędź staje się wypukła. Badanie rentgenowskie ujawnia naruszenie prawidłowego wzorca płucnego. Na widocznych cieniach radiogramów guzków ich średnica nie przekracza 1 mm.

  Drugi etap

  W drugim stadium krzemicy płuc objawy choroby wzrastają:

  • duszność objawia się nawet przy niewielkim wysiłku;
  • gorszy kaszel;
  • doznania bólowe stają się trwałe;
  • częstość oddechów wzrasta nawet w spoczynku;
  • wzrost węzłów chłonnych wnęki.

  Podczas słuchania płuc słychać suche rzędy. Badanie rentgenowskie ujawnia znaczną deformację wzorca płucnego, zwiększa się liczba guzków sferoidalnych.

  Trzeci etap

  Objawy trzeciego etapu krzemicy:

  • duszność staje się stała i występuje nawet w spoczynku;
  • kaszel staje się bolesny, długo pojawia się plwocina, w niektórych przypadkach plwocina
  • zawiera smugi krwi;
  • pacjent jest dręczony atakami zadławienia.

  Podczas słuchania płuc słychać wiele suchych rzęs i słychać również sekcje mokrej rzędy. Badanie rentgenowskie płuc ujawnia fuzję poszczególnych guzków. Radiogram pokazuje strukturę komórkową tkanki płucnej, obszary ciemnienia na przemian z obszarami oświecenia.

  Pacjent ma również objawy zaburzeń w pracy innych układów narządów:

  • rozwija się tachykardia (zwiększona częstość akcji serca);
  • niewydolność serca występuje z powodu niedożywienia mięśnia sercowego tlenem;
  • naruszenie funkcji skurczowej żołądka i jelit;
  • częste bóle głowy i zawroty głowy;
  • zmniejszona odporność.

  Na tle obniżonej odporności ciało pacjenta podlega rozwojowi różnych procesów zakaźnych. W szczególności częstym powikłaniem krzemicy płucnej jest gruźlica, przewlekłe zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa. Ponadto krzemica może prowadzić do akumulacji powietrza w jamie opłucnej i odma opłucnowa (zapadnięcie się płuc). Zmienia się także struktura oskrzeli, następuje ich ekspansja (rozstrzenie oskrzeli).

  Diagnoza patologii

  Diagnoza jest dokonywana na podstawie objawów klinicznych choroby i wyników szeregu badań:

  • prześwietlenie klatki piersiowej;
  • tomografia komputerowa.

  W niektórych przypadkach objawy krzemicy płuc są podobne do gruźlicy. Również gruźlica może być chorobą towarzyszącą w tym stanie. Do diagnostyki różnicowej użyj:

  • Test Mantoux (niezalecany);
  • analiza bakteriologiczna plwociny;
  • biopsja dotkniętej tkanki płucnej.

  Konieczna jest również ocena wpływu krzemicy na inne układy narządów, w szczególności na serce. Wykonuje się elektrokardiogram w celu zdiagnozowania niewydolności serca.

  Leczenie krzemicy płuc

  Leczenie krzemicy wymaga przede wszystkim zmiany stylu życia i unikania kontaktu ze szkodliwym pyłem. Zaleca się zmianę pracy lub przejście na emeryturę ze względów zdrowotnych. Leczenie choroby obejmuje również regularne ćwiczenia fizyczne i ćwiczenia oddechowe. Leczenie krzemicy obejmuje diety. Odżywianie takiego pacjenta powinno być pełne, bogate w witaminy i białko.

  Pacjenci żywieniowi z krzemicą powinni zawierać wysoką zawartość białka. Białko znajduje się w produktach mięsnych i produktach ubocznych, produktach mlecznych, jajach, roślinach strączkowych, brukselce.

  Ponadto żywność powinna zawierać wiele witamin. Aby nasycić organizm witaminami i użytecznymi substancjami organicznymi, konieczne jest zjedzenie wystarczającej ilości świeżych warzyw i owoców.

  Ogólnie rzecz biorąc, leczenie krzemicy płuc jest objawowe. Niestety, zwłóknienie płuc jest nieodwracalne. Celem leczenia jest utrzymanie zdrowia pacjenta na określonym poziomie, zapobieganie pogorszeniu jego stanu, złagodzenie objawów i poprawa jakości życia danej osoby. Również prowadzić terapię chorób współistniejących (niewydolność serca, gruźlica). Ważne jest zachowanie odporności u ludzi, aby zapobiec przyleganiu procesów zakaźnych.

  Popularne leczenie krzemicy:

  1. Soja. Soja jest cennym źródłem białka i minerałów. Do obróbki surowej fasoli wlać zimną wodę i nalegać na dzień. Następnego dnia ziarna mielono w maszynce do mięsa, wyciskano sok, dodawano cukier (na 100 g fasoli 5 g cukru) i przechowywano w lodówce. Weź ten sok na ½ szklanki rano przed śniadaniem. Leczenie trwa 2 tygodnie.
  2. Thermopsis. W 300 ml wrzącej wody na parze 1 łyżka. l ta roślina nalega na termos przez 2 godziny, a następnie przefiltrowana. Weź 20 ml trzy razy dziennie przed posiłkami, popijając dużą ilością wody. Wlew tej rośliny tłumi kaszel i łagodzi pacjenta.
  3. Kolekcja ziołowa №1. Dokładnie posiekaj i wymieszaj 4 części liści matki i macochy oraz ziele rdestu i 3 części liści babki. W 600 ml wrzącej wody na parze 3 łyżki. l ten lek, nalegaj na noc w termosie, filtruj rano. Użyj 150 ml tego naparu 4 razy dziennie przez 1 godzinę przed posiłkami.
  4. Numer kolekcji trawy 2. Liście serdecznika i korzenia cykorii miesza się w równej objętości. W 750 ml wrzącej wody na parze 3 łyżki. l taka mieszanka, nalegać na termos przez 2 godziny, a następnie przefiltrować. Weź 250 ml infuzji trzy razy dziennie. Możesz dodać miód do smaku.
  5. Numer kolekcji trawy 3. Zgniatanie, skrzyp i żywokost korzenie są rozdrabniane i mieszane w równej objętości. 600 ml wrzącej pary wodnej 3 łyżki. l kolekcja, nalegaj na termos przez dwie godziny, a następnie filtruj. Użyj 150 ml infuzji 4 razy dziennie.
  6. Medycyna ludowa. Dolne liście aloesu, które mają nie mniej niż 2 lata, trzymane są przez kilka dni w lodówce, owinięte w folię. Następnie zdejmij je i zmiażdż. Tłuszcz borsuka topi się na małym ogniu, ale nie doprowadza do wrzenia. Do 60 g borsuka dodać 40 g pokruszonego aloesu, 10 ml brandy i 20 g proszku kakaowego. Wszystko dokładnie wymieszane, schłodzone i przechowywane w szklanym pojemniku w lodówce. Weź 1 łyżeczkę. ten lek trzy razy dziennie przed posiłkami, popijany niewielką ilością wody.

  Rokowanie i zapobieganie

  Rokowanie choroby zależy od stadium i formy choroby. Jeśli krzemica zostanie wykryta na wczesnym etapie, a osoba przestanie wdychać szkodliwy pył, rokowanie jest korzystne. Dalsze zwłóknienie płuc ustanie, a jakość życia człowieka nie pogorszy się.

  Przewlekła krzemica w zaawansowanym stadium i ostra krzemica są słabo leczone i często prowadzą do różnych powikłań.

  Zapobieganie krzemicy jest ważne dla osób zagrożonych: górników, pracowników ceramiki, specjalistów od wydobycia i obróbki metali, szlifierzy granitów, robotników w piaskownicach i ludzi innych specjalności, którzy muszą wdychać szkodliwy pył.

  W zapobieganiu krzemicy ważne jest stosowanie osobistej ochrony dróg oddechowych: godzina, respiratory. W każdym razie nie zaleca się pracy w przedsiębiorstwach o szkodliwych warunkach pracy przez ponad 10 lat.

  Identyfikacja krzemicy we wczesnych stadiach pomoże w regularnym badaniu medycznym przez pulmonologa i prześwietleniu płuc.

  Zapobiega również pogorszeniu stanu pacjenta z krzemicą. W tym celu ważne jest:

  • rzucić palenie i inne złe nawyki;
  • dobrze jedz, spożywaj wystarczającą ilość witamin;
  • prowadzić aktywny tryb życia, uprawiać sport, chodzić na świeżym powietrzu;
  • przeprowadzać leczenie profilaktyczne w sanatoriach położonych na wybrzeżu lub w lesie iglastym;
  • wzmocnić odporność, stwardnieć.

  Napisz w komentarzach o swoim doświadczeniu w leczeniu chorób, pomóż innym czytelnikom strony!
  Udostępniaj rzeczy w sieciach społecznościowych i pomagaj przyjaciołom i rodzinie!